BM-17 pályázat

 • Pályázati azonosító: BM-17-0029 azonosító számú pályázat
 • Pályázati kiírás címe: A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása című fejezeti kezelésű előirányzat támogatásának elnyerésére bűnmegelőzési projektek megvalósítására.
 • Pályázati kiírás kódja: BM-17
 • Projekt címe: BARNAHUS Szombathelyen
 • Elnyert támogatás: 19.938.631 Ft
 • Támogatási időszak: 2017.09.01-2018.09.30.

A Pro Juventute Egyesület (Kedvezményezett) által elnyert BM-17-0029 azonosító számú, a Belügyminisztérium és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács (Támogató) által támogatásban részesített pályázatunkban vállat és elvégzett munkáinkat összefoglaló beszámoló:

A szombathelyi BARNAHUS, Magyarországon az első ilyen jellegű innováció, így fontosnak tartjuk elsősorban a városunk, megyénk szakembereinek minél szélesebb körével az Multidiszciplináris Módszert, az ún. Interagency (szervezetek együttműködésére alapozó) modellt, az infrastruktúrát és a működést megismertetni. Ennek érdekében egy-egy napos továbbképzéseket tartottunk 7 fős csoportokban a következő szervezetek számára:

 • SZMJV Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálatnál a szociális alapellátásban valamennyi szakdolgozó részére.
 • Vas megyei összes rendőr-főkapitányságnál dolgozó áldozatvédelmi referensei és kapcsolattartói részére.
 • Vas Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola és TEGYESZ nevelőszülői hálózatában alkalmazott nevelőszülők részére.
 • Bírósági ülnökök részére.

A BARNAHUS kezdeményezést bemutató, illetve működését segítő releváns külföldi tudományos szakirodalmak fordítását végeztük el.

A Szombathelyi Média Központ stábjával, „Az ördög szállta meg” alcímmel egy 40 perces, „érzékenyítő” filmet készítettünk a lakosság számára a BARNAHUS vezetőjének szakmai irányításával. A film bemutatásra került a Nyugat-dunántúli régió városi televízióiban.

A művészetek, a mese, illetve a színjátszás segítségével történő szabadidős programok kidolgozása és megvalósítása érdekében,

 • A Vas Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola és TEGYESZ befogadó csoportjában mese- és művészetterápiás foglalkozásokat tartott mese és művészetterapeuta, nagy sikerrel.
 • A Nézőművészeti Kft. által előadott, a családon belüli szexuális abuzálás témáját körüljáró „Soha senkinek” c. színdarab bemutatása és szakemberek által vezetett feldolgozása történt meg a Vas Megyei TEGYESZ Gyermekotthonaiban. Az előadások hallgatósága, a gyermekek és gyermekvédelmi szakemberek, az előadásokat követően, élményt feldolgozó, pszichológusok által moderált beszélgetéseken vettek részt.

A szekunder viktimizáció elkerülését szolgáló krízisintervenciós terápiás tevékenységünk keretében a szexuálisan abuzált gyermekeknél, a kihallgatást követően azonnal elkezdődött (ugyanabban az épületben, ahol a kihallgatás), a Magyarországon még nem alkalmazott speciális, újdonságnak számító EMDR terápia.

Szakmai és szakmaközi együttműködés, valamint gondozói hálózat építése, fejlesztése érdekében folyamatosan tartottunk esetmegbeszéléseket, szupervíziókat, és in-put és out-put evaluációt.

A BARNAHUS és a projekt keretében végzett munkánk iránt folyamatos és országos érdeklődés van. Ezért 12 alkalommal, az országban a BARNAHUS vezetője konferenciákon előadásokat, szakmai kerekasztalokat tartott, egyéni konzultációkat folytatott Budapesten, Pécsett, Győrben és más városokban.

Korszerű informatikai megoldások fejlesztése, alkalmazása tevékenység keretében célunk megvalósítására megvásároltuk a holland fejlesztésű Noldus hardvert és az ObserverXT, valamint a FaceReader szoftvert, amely a BARNAHUS-ban megvalósítandó igazságügyi interjúk (abúzus áldozatává vált gyerekek kihallgatása) videofelvételeinek tudományos elemzését szolgálják.

A projekt eredményeként kutató csoportot hoztunk létre pszichológus szakemberek és IT szakember részvételével. A kutatás célja, hogy Magyarországon először elkezdődjön a gyermeki nonverbális kommunikáció tudományos kutatása és az eredményeknek az igazságszolgáltatásban való használata, a bűnmegelőzés eredményességének növelése érdekében.

12 3 

 

„A program a Belügyminisztérium és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával valósul meg”.