Az izlandi modell

 • Egy több szervezetből összeálló, gyermekbarát szervezet az áldozattá vált, szexuálisan zaklatott vagy bántalmazott gyermekek számára.
 • A gyermekbarát igazságszolgáltatás megvalósulásának egyik legjobb, interdiszciplináris terepe
 • Egy izlandi szó, amely gyerekházat jelent, speciális gyerekházat, gyerekbarát épületet kívül-belül és egy 5 lábú, az igazságszolgáltatást és a szakellátást magába foglaló modellt.

Az első Barnahus Izlandon jött létre, 1998-ban, alapul véve az US CAC megközelítést. A korábbi évek adatait figyelembe véve Európában évről-évre nőtt a gyermekekkel szembeni szexuális erőszak miatti feljelentések száma, azonban nem nőtt egyáltalán a bírósági ítéletek száma.

A gyermekekkel szembeni szexuális zaklatás, szexuális erőszak az alábbi sajátosságokkal rendelkezik:

 • a gyermek áldozat rendkívül sebezhető, kiszolgáltatott, megfélemlített helyzetben van;
 • a szexuális abúzus ún. „csendes” bűncselekmény, az elkövető titoktartást követel az áldozattól;
 • az áldozattá vált gyereknek 14 év alatt, de 14-18 év között is komoly nehézségei vannak az esetről való beszámoláskor, bárkinek is beszélnek róla;
 • nagyon gyakran a fentiek miatt bizonyíték és bizonyítottság hiányos a bűntény, más konkrét bizonyíték, szemtanú, a bántalmazott gyerek vallomása kivételével ritkán fordul elő, leggyakrabban a gyerek beszámolója jelenti az egyetlen közvetlen bizonyítékot;
 • orvosi bizonyítékok az esetek 10 százalékában érhetők el, mivel ehhez speciális eszközök is kellenek, ráadásul ezek és az esetek kevesebb, mint 5 %-ában bizonyulnak perdöntőnek.

A gyermek szexuális bántalmazás problémájának kezelése nemcsak a büntető igazságszolgáltatásra, a rendőrségre, ügyészségre, bíróságra tartozik, hanem a gyermekvédelmi szervezetre és más intézményekre, azok átfogó beavatkozására (így a szakellátás, alapellátás, gyámhivatal, gyermekvédelmi központ, védőnői hálózat, óvodák, iskolák, orvosok és egészségügyi intézmények).

A gyermekek jogairól szóló Egyezmény 3. cikke alapján a szociális védelem köz és magán intézményei, a bíróságok, a közigazgatási hatóságok és a törvényhozó szervek minden, a gyermeket érintő döntésükben, a gyermek legjobb érdekét veszik figyelembe elsősorban.

A gyermek áldozat vagy szemtanú beszámolója szükséges ahhoz, hogy

 • a gyermek, általa biztonságba helyezhető legyen,
 • a gyermek megfelelő segítséget kapjon, amely segíti a pszichikai és fizikai felépülését,
 • a bűntényt felderítsék nyomozással, vádemeléssel és ítélethozással,
 • az elkövető ne követhesse el a jövőben újra a bűncselekményt.

Az áldozat többszöri kikérdezése ártalmas a gyermek áldozatra nézve, mivel

 • a különböző szakemberek által végzett újra és újra ismétlődő interjúk különböző helyeken ártalmas hatással lehetnek a gyermek áldozatokra: retraumatizálják, reviktimalizálják őket, az áldozat újra és újra átéli az erőszak okozta komplex traumát, mindez pedig súlyosan sérti a gyermek legjobb érdeke figyelembe vételére vonatkozó garanciális szabályt;
 • az újra és újra ismétlődő és szervezetlen interjúk torzíthatják a gyermek beszámolóját, a rávezető, félrevezető, zárt kérdések, a gyermek felnőtt általi befolyásolhatósága miatt torzul a gyermek vallomása, és végül is a beszámolója értéke bizonyítékként csökken;
 • a bíróság és ott a meghallgató szoba, rendelőintézet orvosi vizsgálója, a gyámhatósági ügyintéző irodája, de még rendőrségi gyerekbarát kihallgató szobája sem feltétlenül nem alkalmas a meghallgatásra, funkcionálisan ezek gyakran nem gyerekbarát, áldozatbarát létesítmények, ez a környezet önmagában magas szintű stresszt vált ki az áldozatból, kizárja az optimális tanúságtételt.

A Barnahus gyermekbarát intervenciójának küldetése

A gyermek legjobb érdekében történik anélkül, hogy engednének az eljárással kapcsolatos alapjogi garanciákból és jogállami elvekből, biztosítja a tisztességes eljárást, a közvetlenség elvét.

Mi van a Barnahusban? Mi van egy épületben?

Orvosi vizsgálatok és értékelések. Közös feltérképező interjúk, bírósági vallomások, gyermekvédelmi szolgálatok által végzett interjúk. Az áldozat és családja azonnali terápiája.
Családi tanácsadás támogatása. Konzultáció és tanácsadás a helyi alapellátó és szakellátó szolgálattal. Oktatás, kiképzés és tudományos kutatás.

 

A Barnahus épületében a bírósági tárgyalás, meghallgatás (a gyermek egyszeri kihallgatása) a legmodernebb információs technológia felhasználásának segítségével történik:

 • Irányítható kamerákkal ellátott gyermek meghallgató szoba on-line, zártláncon videó hálózatban a monitoring szobával, ahol az igazságszolgáltatás szakemberei kivetítőn követik a meghallgatást, kérdéseket tehetnek fel, és jelezhetik, hogy ha befejezett a gyermek vallomása.
 • A DVD-re felvett anyagon igazságügyi pszichológus részvételével a gyermeki non-verbális kommunikáció elemzése és értékelése zajlik, fontos cél, hogy a gyermeki metakommunikáció ne csak a gyanút erősítse, hanem váljon valóban bizonyítékká az eljárásban.

A Barnahusban terápiát végző pszichológus szakemberek egyben tanúk lesznek a bírósági perekben, és munkájuk tapasztalatairól folyamatos jelentést adnak.

Az izlandi Barnahus elmúlt 18 évének kedvező tapasztalatai

Izlandon fokozódott a társadalmi tudatosság, érzékenység, mára a Barnahus megbízhatóságát és hitelességét a közvélemény és a szakemberek is egyaránt elismerik.

A felfedezett gyermek szexuális zaklatások száma arányaiban nőtt, a bűnügyi nyomozások száma több mint kétszeresére nőtt, a vádiratok és a jogerős elítélések száma is a háromszorosára nőtt.

Utánkövetéses vizsgálatok alapján sokkal jobb kimenetelre számíthatnak az áldozatok és a családjuk.

Megbízható statisztikák és kutatási lehetőségek jöttek létre, emellett az elmúlt 3 évben lineárisan csökken a szexuális abúzusok száma Izlandon (ami az adatok alapján nem a látencia megugrását jelenti).

A Barnahusban hisznek a gyereknek: ha a gyerek az interjú során kimondja az elkövető nevét (95 %-ban ismert az elkövető), akkor annál a személynél kezdeményezik az előzetes letartóztatás elrendelését.

2016-ban Európában 51 városban van már Barnahus, a Barnahusokban folyó tudományos kutatási tapasztalatok szerint lineárisan nő az észlelések, az eredményes büntetőeljárások, vádiratok, ítéletek száma.